Claes Davidson

Efter 30 år som psykiater och psykoterapeut i Stockholm har jag återvänt till Göteborg och öppnat praktik på Flaggberget i Hovås, ett stenkast från havet. Här öppnade jag en psykoterapimottagning på nyåret 2013. För att söka hos mig behöver man ingen remiss och hos mig gäller landstingets frikort. Du är välkommen att kontakta mig per mail eller telefon.

Klippa Hovås

Jag verkar i den tradition som i början av 1900-talet utvecklade psykoterapin och psykoanalysen. Ur denna grund har sedermera, genom förenklingar, en rad behandlingsformer framsprungit, vilka alla - var och en på sitt sätt - manifesterar önskedrömmen om genvägen.

Psykoterapi är konsten att förstå mänskliga problem, att urskilja de konflikter som ger upphov till problemen och att lösa dessa konflikter. I psykoterapi tar läkare och patient tillsammans sig an denna uppgift i en över tiden fortlöpande dialog med särskilda karakteristika.

Att man blir pratdoktor och inte vill vara pillerdoktor sammanhänger med att mediciner inte erbjuder någon lösning på mänskliga problem. Likväl måste även en pratdoktor medge, att mediciner under vissa omständigheter utgör en räddning, genom att de för den riktigt utsatta människan kan göra det möjligt att ta itu med sina problem, när detta annars skulle ha varit övermäktigt.

Jag arbetar med all sorts problematik, även borderline och psykos, och utformar terapin efter patientens behov och förutsättningar. Men, jag tar bara emot den som är beredd att fullt ut acceptera de villkor som lösningen av problemen kräver och som är beredd att hålla på till dess vi är färdiga. Färdiga är vi, när det som var problem inte längre är problem. Men innan vi kan sätta igång behöver vi dela informationen om hur det är, hur det var och hur det kom sig att det gick som det gick. När vi slutligen konstaterat att vi har en samsyn i de för terapin grundläggande frågorna, då vet vi att vi har förutsättningar att lösa vår uppgift och att det inte finns några hinder för oss att slutföra vårt projekt. Då är vi redo att sätta igång.

Sten Hovås

Varför privat verksamhet?

Psykoterapi är en ömtålig sak som uteslutande angår terapins båda parter, som därmed förutsätter privatmottagningens enskildhet och avskildhet och som förutsätter ett oberoende av tiden. Det måste få ta den tid det tar.

För patienten är det därför väsentligt att kunna gå på frikort. För terapeuten som ansvarar för att det inte kompromissas med förutsättningarna är det en nödvändighet att vara privatpraktiker. I 30 års tid har jag varit psykiatriker och i 30 år har jag arbetat som privatpraktiserande psykoterapeut. Och det kommer jag fortsätta med.


Litteratur att ladda ner och beställa

Skrifter för lekmän

Böcker att beställa

Tidskriftsartiklar att ladda ner

Skrifter för fackmän

Böcker att beställa

Valda kapitel ur Psykoanalytisk Terapi II

Tidskriftsartiklar att ladda ner

Debattinlägg att ladda ner

Översättningar

Antikvariskt